MARC보기
LDR00621nam a2200205 c 4500
001000001196505
00520130828112334
008130828s2013 ulk kor
020 ▼a 978-89-01-14797-0 ▼g 03400
0490 ▼l K00000133239
056 ▼a 404
090 ▼a 404 ▼b 피54ㅈ김
24500 ▼a 재난은 몰래 오지 않는다: ▼b 위험한 세상이 미리 보내는 파국의 신호를 읽는 법= ▼x Crashes, crises and calamities/ ▼d 렌 피셔[지음]; ▼e 김아림[옮김].
24619 ▼a Crashes, crises and calamities
260 ▼a 서울: ▼b 웅진씽크빅, ▼c 2013.
300 ▼a 310p.; ▼c 21cm.
7001 ▼a Fisher, Len
7001 ▼a 김아림
90010 ▼a 피셔, 렌
9500 ▼b \15000
991 ▼a 단행본